Naše službene dokumente provjerite u slijedećim pdf dokumentima:

FREEHTML5.co Free HTML5 Bootstrap template

Natječaj za odgojiteljicu:
NATJEČAJ.

Javni poziv za upis djece u vrtić u pedagošku godinu 2019./2020.:
JAVNI POZIV.

Godišnje izvješće za 2018. godinu i dokumentacija:
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018.
BILJEŠKE 2018.
Potvrda DUR.
Potvrda FINA.

Natječaj za odgojiteljicu:
NATJEČAJ

Godišnji plan i program rada PU "Vedri dani" za pedagošku godinu 2018./2019.:
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM za 2018./2019. godinu

Godišnje izvješće o ostvarenom planu i programu rada PU "Vedri dani" za pedagošku godinu 2017./2018.:
GODIŠNJE IZVJEŠĆE za 2017./2018. godinu

NATJEČAJ za prijem u radni odnos radnika - KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica - neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca:
KUHAR/ICA

NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA predškolske djece - 1 izvršitelj/ica na određeno (do 31.8.2019.), puno radno vrijeme:
ODGOJITELJ/ICA

Javni poziv za upis djece za 2018. godinu:
Javni poziv za upis djece za 2018. godinu .

Procjena prihoda za 2019. - 2020. godinu:
Procjena prihoda za 2019. - 2020. godinu.

Financijski plan za 2018. godinu:
Financijski plan 2018. - Opći dio.
Financijski plan 2018. - Po pozicijama.
Plan prihoda 2018.
Plan rashoda 2018.

Rebalans za 2017. godinu - po pozicijama:
Rebalans za 2017. - Po pozicijama.


Financijsko izvješće za 2017. godinu:
DV Vedri Dani - Financijski izvještaj 2017.
Bilješke DV Vedri dani 2017.
Tablice uz bilješke 2017.

Prijavnica za upis u vrtić

Prijavnica za upis u predškolu

Statut Dječjeg vrtića

Godišnje izvješće

Plan i program rada

Izmjene i dopune statuta

Mjerila

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu vrtića

Pravilnik o upisu